Jag klär mig väl precis som jag vill!

Under en föreläsning som jag höll för flera år sedan om utsidans betydelse för det totala intrycket var det en åhörare som av minen att döma inte alls delade min åsikt. När jag började tala om klädkoder kunde han helt enkelt inte låta bli att säga vad han tyckte. Hans kommentar var att ingen annan än han själv skulle bestämma vad han hade på sig. Naturligtvis har alla rätt till sin åsikt men samtidigt tyckte jag att det var viktigt att försöka förklara för honom "att det inte fungerar att strunta i gängse regler och alltid klä sig som man vill när man vistades bland andra människor. Kläderna är alltid ett kommunikationsmedel både för oss själva och för företaget vi arbetar hos."
När det gäller vår arbetsplats så förmedlar vi med vår klädsel olika intryck till företagets kunder. Om vi struntar i de klädregler som företaget har så sänder vi helt enkelt ut felaktiga signaler om företaget och oss själva. Eftersom det första intrycket, där klädseln är en viktigt del, påverkar omgivningens uppfattning kan vi inte klä sig precis som vi själv känner för just den dagen. Klädregler kan också vara företagets sätt att skapa en positiv gruppkänsla vilken inte är helt oviktigt. Det är också känt att valet av kläder påverkar vårt sätt att fokusera och tänka. Med andra ord gör vi ett bättre jobb när vi visar upp den bästa versionen av oss själva vilket dessa två personer verkligen gör utan att de är klädda i strikt kostym och dräkt.
 
 

 
Bilder: Fotograf Carin i Göteborg