Vi är nog inte alltid medvetna om att vi följer många oskriva regler.

Det är oerhört intressant att studera dräkthistoria och att se hur människan i alla tider har styrts av olika skönhetsideal som uppstått under olika epoker. En av de vanligaste frågorna jag får när jag har föreläsningar, workshop, rådgivningar är "skall jag ha guld eller silver" och vilka mönster kan jag kombinera. Svaret på dessa och många fler kan ni läsa i denna artikel i elle.se
Vissa regler vet jag varifrån de stammar för de kan länkas lång tillbaka i den men andra har jag bara hört sedan barnsben. Vad är era åsikter om dessa?