Spegling

Ju mer jag studerar och jobbar med utsidan desto mer intresserar mig vår insida. Som barn fick vi lära oss det är fult att härma någon. Att medvetet härmas för att förminska någon är mycket elakt och något som ingen skall göra.

Men har ni tänkt på att vi faktiskt härmas många gånger varje dag när vi omedvetet speglar varandra för att uppnå en god kommunikation och en fin stämning vid ett möte. När den vi träffar t.ex lutar sig framåt, lyfter kaffekoppen eller lutar sig lätt bakåt under samtalet gör vi också det. Detta är omedvetna rörelser som vi gör för att visa vänlighet. Att försöka sig på spegling medvetet är allt annat än bra. Det kan hamna under "att medvetet härma någon" vilket vi absolut inte skall syssla med.

Inredningen på vackra Hotell Eggers är också en form av spegling eller som vi säger i vardagligt tal att vi blivit inspirerade av. Hus som byggdes från mitten av 1800t tog upp gamla former som gotiken, barocken, rokokon etc men de fick då benämningen nygotik, nybarock, nyrokoko. Denna spegel tycker jag hör till nybarocken eftersom den är rikt smyckad med ornament och guldinläggningar. Det är lite much is more precis som det var under 1600t som var den pompösa barockens storhetstid.

Industrialiseringen möjliggjorde borgarnas framfart. De var dessa som startade fabriker, som sysslade med import och export, som blev bankirer. Från början av 1800t hade borgarna alltså blivit en klass att räkna med. Jag minns från mina studier i dräkt- och interiörshistoria att ordet borgare nämndes redan under 1700t men det skulle dröja ett antal år innan denna klass hade sin glansdagar. Genom att spegla stilar som funnits i de olika hoven under tidigare decennier visa de upp sin rikedom. Detta var deras personliga varumärke om vi nu skall blanda in ett modernt ord. Kvinnorna var deras skyltdockor. Genom kvinnornas dräkter kunde man lätt utläsa hur framgångsrik hennes make var. Naturligtvis var det också därför som de borgerliga kvinnorna inte fick gå ut i arbetslivet. Det var ju i så fall en direkt bekräftelse på att hennes man inte var framgångsrik nog att kunna försörja sin familj. Männens aviga inställning mot kvinnor i yrkeslivet skulle komma att leva kvar långt in på 1960-talet.
Kommentera inlägget här: