Klä inte ned din kompetens

Har ni funderat över hur många timmar ni lägger ned på att skapa snygga produktpresentationer som är relevanta och tydliga jämfört med den tid ni lägger ned på hur ni vill presentera er själva vid ett kundbesök eller en föreläsning? Hur tydlig och hur relevant är er klädsel, ert kroppsspråk och framtoning för den målgrupp ni vänder er till?

Enligt den engelska universitetslektorn, Joanne Entwistle, är sambandet mellan vår utsida och vår identitet komplex. Med vår utsida visar vi vem vi är och vilken klass eller vilken grupp vi tillhör men utsidan är också en del av vår kommunikation. När vi skall förtydliga vår kompetens handlar det därför om att hitta en passande utsida eller förpackning som gör oss trovärdiga i omgivningens ögon. Men det är inte enbart själva klädsel som kommunicerar utan också hur vi bär den, hur vi för oss och sättet vi talar på. När vi varit noga med förberedelser av vårt klädval blir vår hållning bättre och vi ger ett säkrare intryck.

I dagens samhälle där konkurrensen är oerhört hård och produkterna kan vara någorlunda likvärdiga både till prestanda, pris, betalnings- och leveransvillkor kan det vara vår estetiska kompetens som medför om vi blir framgångsrika eller ej.

Kommentera inlägget här: